Camera giám sát

Giải pháp giám sát cho giao thông

17/03/2017 14:28:59 279 Lượt xem
Ghi nhận hình ảnh các phương tiện vi phạm giao thông (biển số xe) như đi sai làn đường, không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông..

MỤC ĐÍCH

 

- Ghi nhận hình ảnh các phương tiện vi phạm giao thông (biển số xe) như đi sai làn đường, không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông..  

 

- Báo động kịp thời khi có tình trạng ùn tắc, kẹt xe xảy ra, từ đó có phương án xử lý phù hợp  

 

- Nâng cao ý thức của người tham gia giao thông

 

- Giảm tải công việc cho cảnh sát giao thông 

 

 

                   Hình chụp từ camera IP7161                                     Hình chụp từ camera IP7161

 

SƠ ĐỒ

 


Demo

 

Download QuickTime

 

 

Video Clips

Mô tả

Download

 

 

IP7153 at the intersection in Taipei (Daytime / MPEG-4 / Aug 09)

Download

 

IP7161 at the intersection in Taipei (Daytime / MJPEG / Aug 09)

Download

 

 

IP7161 at the intersection in Taipei (Nighttime / MPEG-4 / Aug 09) IP7161 at the intersection in Taipei (Nighttime / MPEG-4 / Aug 09)

Download

 

IP7161 Video Recording Sample (MJPEG, 15 frames/s) IP7161 Video Recording Sample (MJPEG, 15 frames/s)

Download

 

     (Nguồn: Vivotek)